Evolució demogràfica - Miralcamp

Vaya al Contenido
A continuació passem un detall de l'evolució demogràfica que ha tingut la població de Miralcamp des de l'any 1.497, que es el primer any que es té noticia d'uns cens del poble. En aquells anys es contaven els focs que hi havia a cada lloc.
1497
31 Focs
1553
30 Focs
1717
91 habitants
1787
194 habitans
1857
524 habitants
1877
577 habitants
1887
706 habitants
1900
744 habitants
1910
831 habitans
1920
1089 habitants
1930
1052 habitants
1940
1003 habitants
1950
1071 habitants
1960
1164 habitants
1970
1230 habitants
1980
1181 habitants
1990
1213 habitants
2000
1250 habitants
2010
1424 habitants
Regreso al contenido